Přejít k hlavnímu obsahu

Škola on lineStrava czkontakt: 518 366 529
info@zsdubnany.cz

Dokumenty

Aktuální

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (PDF)

Informační leták Testujeme se, aby ve škole bylo bezpečno (PDF)

Kdo o čem rozhoduje... leták v PDF

Jak se chovat, když mi není dobře... leták v PDF

 

Formuláře/žádosti

Formulář pro uvolnění z výuky z rodinných důvodů (Word / PDF)

Žádost o slovní hodnocení žáka (Word / PDF)

Žádost o uvolnění žáka z tělesné výchovy (Word / PDF)

 

Škola

Školní řád (ŠŘ)


Školní vzdělávací program (ŠVP)

  • školní vzdělávací program (PDF)
  • učební osnovy I. stupeň (ZIP)
  • učební osnovy II. stupeň (ZIP)
  • dodatek č. 1 k ŠVP (PDF)
  • další dodatky k ŠVP (PDF)
  • příloha č. 8 - ŠVP pro školní družinu (PDF)
  • Příloha č. 9 - ŠVP pro školní klub (PDF)


Školní poradenské pracoviště (ŠPZ)


Výroční zprávy:

Výroční zpráva 2019-2020, fotogalerie VZ, přílohy VZ

Výroční zpráva 2020-2021fotogalerie VZ, přílohy VZ

 

Ekonomika


Plán rozpočtu na rok 2022 (PDF)

Schválený rozpočet na rok 2021 (PDF)

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2022 - 2023 (PDF)

Plán střednědobého rozpočtu na rok 2023-2024 (PDF)

Rozpočtová změna č. 1 pro rok 2021 (PDF)

Rozpočtové změna č. 2 pro rok 2021 (PDF)

 

Spolek rodičů

Zpráva o činnosti spolku rodičů za školní rok 2018/2019 (PDF)

Program Globe Ovoce a zelenina do škol Badatele.cz proskoly.cz Bez mámyinterreglesveskole