Přejít k hlavnímu obsahu

Škola on lineStrava czkontakt: 518 366 529
info@zsdubnany.cz

Základní škola Dubňany

Hodonínská 925, 696 03 Dubňany

Školní poradenské pracoviště

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)

Poskytování poradenských služeb na naší škole zajišťuje školní poradenské pracoviště (ŠPP).

Cíle ŠPP:

  • poskytovat kvalitní poradenské a konzultační služby učitelům, žákům a jejich zákonným zástupcům,
  • vytvářet příznivé podmínky pro společné vzdělávání a poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami,
  • podporovat vzdělávání žáků nadaných,
  • zacílit na prevenci školní neúspěšnosti a posílit průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem,
  • vytvářet programy prevence rizikového chování a sledovat jejich účinnost,
  • poskytovat služby kariérového poradenství,
  • spolupracovat se školními poradenskými zařízeními.

Pracovníci ŠPP se řídí etickým kodexem a jsou vázáni mlčenlivostí.

 

 
 

 

Program Globe Ovoce a zelenina do škol Badatele.cz proskoly.czlogo krtek interreglesveskoledoucovanilogoopjaklogo2