Přejít k hlavnímu obsahu

Škola on lineStrava czkontakt: 518 366 529
info@zsdubnany.cz

Základní škola Dubňany

Hodonínská 925, 696 03 Dubňany

Docházka do školy - omlouvání žáků

Výpis ze školního řádu:

3. Docházka do školy

3.1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně v omluvném listu. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Při podezření na neomluvenou absenci si třídní učitel nebo jiný   vyučující může vyžádat prostřednictvím zástupců žáka lékařské potvrzení. Omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy.

K prvotní omluvě slouží telefonní linka školy 518 364 432 nebo 518 366 529. Po návratu žáka musí být absence omluvena nejpozději do dvou pracovních dnů v omluvném listu. Pozdější dodatečné omluvy jsou v rozporu se zákonem a tudíž nepřípustné. Neomluvené hodiny jsou předmětem postihu podle Pravidel pro hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí školního řádu.

3.2. Při dlouhodobé nepřítomnosti známé předem škola vyžaduje od rodičů písemnou žádost o uvolnění žáka na zvláštním tiskopise (viz Dokumenty školy), který předá žák třídnímu učiteli před absencí (např. rodinné rekreace). Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na 1 až 3 dny uvolňuje třídní učitel. Na dobu delší než 3 dny uvolňuje žáka ředitel školy.

3.3. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

Program Globe Ovoce a zelenina do škol Badatele.cz proskoly.cz Bez mámyinterreglesveskoledoucovanilogoopjaklogo2