Přejít k hlavnímu obsahu

Škola on lineStrava czkontakt: 518 366 529
info@zsdubnany.cz

Základní škola Dubňany

Hodonínská 925, 696 03 Dubňany

Projektový den O2 Chytrá škola

V dnešní době se žáci seznamují s internetem a digitálním světem již od útlého věku. Pro jejich vlastní bezpečnost je důležité, aby dokázali správně vyhodnotit nebezpečnou situaci nebo naopak to, jak nejlépe využít možnosti této virtuální reality. Aby zvládli pracovat s internetem bezpečně, potřebují vědět, jak to všechno funguje.

Projekt O2 Chytrá škola pomáhá školám a rodičům seznámit děti nenásilnou formou s tím, jak se na internetu pohybovat bezpečně. Naše škola se k projektu také připojila a v rámci výuky probíhají lekce, které jsou zaměřeny i na prevenci výskytu rizikového chování žáků.

Do práce se v pátek 20. října zapojil první i druhý stupeň naší školy. Na prvním stupni se třídy se navzájem propojily a děti pak plnily úkoly v ročníkově smíšených skupinách. Vyučovací lekce byla inspirována námětem z internetového portálu Jeden svět na školách (jsns.cz), kde můžou i rodiče najít spoustu užitečných tipů, jak děti vést ke správnému využití internetu.

Žáci nejprve shlédli motivační video, které nás přivedlo následnou diskuzí k tomu, o čem celá spolupráce bude. Pak se rozdělili do skupin a na chodbě společně rozhodovali, které tvrzení z internetového prostředí je správné. Následovala společná kontrola pomocí QR kódu a na závěr si každá třída udělala samostatnou reflexi, kdy proběhlo shrnutí a uvědomění si závažnosti probíraného tématu - Co vlastně víme o digitálním světě?

Žáci druhého stupně pracovali ve skupinách na sedmi stanovištích, na tématech bezpečnost na internetu, kyberšikana, kybergrooming, ukradené a falešné účty, umělá inteligence, sexting a nadužívání mobilních telefonů.

Program Globe Ovoce a zelenina do škol Badatele.cz proskoly.czlogo krtek interreglesveskoledoucovanilogoopjaklogo2