Přejít k hlavnímu obsahu

Škola on lineStrava czkontakt: 518 366 529
info@zsdubnany.cz

Základní škola Dubňany

Hodonínská 925, 696 03 Dubňany

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

 • Uchazeč si podává v prvním kole přijímacího řízení 2 přihlášky (2 školy), případně 1 školu a dva různé studijní obory.
 • V dalších kolech přijímacího řízení počet přihlášek není omezen.
 • Přihlášky připravíme a vytiskneme vycházejícím žákům ve škole.
 • Zákonný zástupce pošle prostřednictvím DM systému výchovné poradkyni požadované informace k vyplnění přihlášky.
 • Žák a jeho zákonný zástupce přihlášku zkontroluje, podepíše, případně nechá potvrdit od lékaře.
 • Uchazeč (zákonný zástupce) vždy podává přihlášku přímo na sekretariát SŠ nebo SOU (osobně nebo poštou). Nelze zaslat emailem.
 • Každý uchazeč odpovídá sám za doručení přihlášky na SŠ nebo SOU.
 • Přihláška musí být doručena nejpozději do 1. března 2022 na sekretariát školy.
 • Přijímací zkoušky na maturitní obory  -  12. 4. 2022 a 13. 4. 2022.
 • Rozhoduje pořadí škol na přihlášce – 1. škola – 12. 4. 2022, 2. škola – 13. 4. 2022
 • Datum jednotné přijímací zkoušky (JPZ) se neuvádí na přihlášce.
 • JPZ se skládá z testu z českého jazyka a literatury a z testu z matematiky a její aplikace.
 • Agentura Cermat jednotnou přijímací zkoušku vyhodnotí, lepší výsledek z obou předmětů zašle na obě školy, které byly uvedeny na přihlášce.
 • SŠ si může kromě jednotné přijímací zkoušky stanovit ještě školní kolo přijímací zkoušky.. Datum školní přijímací zkoušky se uvádí na přihlášce.
 • Přijímací řízení na SOU -  podle prospěchu ze ZŠ a zájmu o nabízený obor.
 • Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává  prostřednictvím
 •  
 • editele střední školy k odboru školství krajského úřadu.
 • Základní škola vydává žákům zápisové lístky (do 15. března 2022).
 • Svůj úmysl vzdělávat se na střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.  Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.
 • V případě nejasností můžete kontaktovat přes DM systém výchovnou poradkyni pro druhý stupeň – Mgr. Martinu Kordulovou, email: martina.kordulova@zsdubnany.cz

Program Globe Ovoce a zelenina do škol Badatele.cz proskoly.czlogo krtek interreglesveskoledoucovanilogoopjaklogo2