Přejít k hlavnímu obsahu

Škola on lineStrava czkontakt: 518 366 529
info@zsdubnany.cz

Provoz školní družiny

Organizace ŠD:

Ranní družina:                   6:00 – 7:45

Odpolední družina:         11:40 – 16:30

Časy vyzvedávání a odchodů dětí ze ŠD:

  • po vyučování v 11:40 nebo v 12:35 hodin – dle rozvrhu
  • po obědě mezi 13:15 – 13:30 hodin
  • 13:30 – 14:30 hodin – máme aktivity venku, na hřišti, v lese – v tuto dobu vyzvedávání dětí po domluvě
  • 14:30 – 16:30 hodin

Rámcový režim den ŠD:

11:40 – 12:45 hodin – odpočinkové činnosti, spontánní činnosti

12:45 – 13:30 hodin – hygiena, oběd

13:30 – 14:30 hodin – rekreační činnosti, pohyb venku, vycházky, hry, soutěže

14:30 – 16:30 hodin – zájmové činnosti (počítače, keramika, rukodělné činnosti…)

Vychovatelka přihlíží při výběru zaměstnání k počasí a přání dětí. Vnitřní řád ŠD (výpis) je uložen k nahlédnutí ve ŠD.

Placení družiny

Poplatek za ŠD se platí 2x ročně.  Stravování – obědy se platí přes účet nebo hotově ve školní jídelně. Pokud dítě onemocní, oběd odhlásí rodič osobně ve ŠJ, telefonicky na tel.: 518 365 350 nebo na www.strava.cz nejpozději do 7:00 hodin.

Program Globe Ovoce a zelenina do škol Badatele.cz proskoly.cz Bez mámyinterreglesveskole