Přejít k hlavnímu obsahu

Škola on lineStrava czkontakt: 518 366 529
info@zsdubnany.cz

Základní škola Dubňany

Hodonínská 925, 696 03 Dubňany

Oznámení pro rodiče a žáky s platností od 8.1.2021

Oznámení pro rodiče a žáky s platností od 8.1.2021

V souvislosti s opatřeními Vlády České republiky oznamuji změnu provozu školy.

Od 11.1.2021 pokračuje výuka ve stávajícím režimu. To znamená prezenční výuka je pouze pro žáky prvních a druhých ročníků, pro vyšší ročníky probíhá povinná distanční výuka. 

Provoz ranní a odpolední družiny bude zajištěn pouze pro žáky 1. a 2. tříd. 

Školní jídelna bude v provozu pro žáky 1. a 2. tříd, ostatní žáci si mohou oběd nahlásit a odebrat do jídlonosičů.


 O případných dalších opatřeních budete informováni prostřednictvím DM software a prostřednictvím webových stránek školy.

V Dubňanech 8.1.2021

Mgr. Pavel Prošvic – ředitel ZŠ

Program Globe Ovoce a zelenina do škol Badatele.cz proskoly.cz Bez mámy