Přejít k hlavnímu obsahu

Škola on lineStrava czkontakt: 518 366 529
info@zsdubnany.cz

Základní škola Dubňany

Hodonínská 925, 696 03 Dubňany

výlet 5. ročníků

Společně se čtvrťáky se žáci pátých tříd vypravili do Permonia. V Oslavanech se nachází zábavní park zakomponovaný do areálu dolu Kukla. Žáci se zde měli možnost nejen zabavit, zažít napětí při procházení důlních chodeb, nadzemního bludiště, staré hornické dílny apod., ale také zjistit více informací o historii a technologii těžby černého uhlí v regionu Rosicko- oslavanského uhelného revíru. Děti si zde ve skupinách také zahrály interaiktivní hru Magic Permon, která je řízena pomocí moderních informačních technologií. Společně tak procházely areálem a plnily úkoly, které jim byly zadávány prostřednictvím tabletu. Přirozeně tak zde rozvíjely své komunikativní dovednosti, digitální a jiné kompetence.

Program Globe Ovoce a zelenina do škol Badatele.cz proskoly.cz Bez mámyinterreglesveskole