Přejít k hlavnímu obsahu

Škola on lineStrava czkontakt: 518 366 529
info@zsdubnany.cz

Základní škola Dubňany

Hodonínská 925, 696 03 Dubňany

Projekt spolupráce tříd 1. A a 6. A - SMYSLY

V pondělí 20. února jsme 2 vyučovací hodiny věnovali vzájemnému poznávání a spolupráci mezi 1. A a 6. A třídou. Ve volném prostoru školního klubu a neomezeni časem a zvoněním jsme si společně užili čas ve škole. Děti 6. třídy si předem v hodinách výtvarné a občanské výchovy připravily projekt poznávání lidských smyslů pro své spolužáky v 1. třídě. Rozděleni do pracovních týmů připravili úkoly zaměřené na interakci, prožitek a vzájemnou spolupráci. Děti z 1. třídy plnily dané úkoly také ve skupinkách, prošly si 5 stanovišti a vyzkoušely všechny lidské smysly v praxi. Všichni byli moc šikovní, starší si vyzkoušeli nelehkou práci vedoucího a tvořitele. Mladší děti si zažily a zúročily to, co se již s paní učitelkou naučily. Všem patří pochvala a poděkování.

 

 

Program Globe Ovoce a zelenina do škol Badatele.cz proskoly.cz Bez mámyinterreglesveskoledoucovanilogo