Přejít k hlavnímu obsahu

Škola on lineStrava czkontakt: 518 366 529
info@zsdubnany.cz

Základní škola Dubňany

Hodonínská 925, 696 03 Dubňany

Projekt Les ve škole (25.6.2020)

Cíle programu: Pro poznávání přírodního prostředí je zásadní, aby se výuka, kromě školních tříd, odehrávala také v terénu. Program Les ve škole vede pedagogy k tomu, aby své žáky učili o lese přímo v lese, a to pomocí pozorování a prožitků. Samotnou výuku na školách realizují přímo pedagogové podle připravených metodik, které jsou vytvořeny v souladu s RVP a v duchu „školy hrou“ a aktivního učení.

 V letošním roce pokračujeme již pátým rokem v projektu „Les ve škole“. Jedná se o dlouhodobý mezinárodní program sdružení TEREZY. Je v něm zapojeno více než 3400 škol z 23 zemí světa, v ČR je v programu 350 základních škol a naše základní škola v Dubňanech reprezentuje Jihomoravský kraj.

Do projektu vždy zapojujeme žáky z 6. A a 6. B a letos i z 6.C, kteří začínají na II. stupni. Nejdříve jsme si sestavili celoroční plán lesních hodin, žáci si založili lesní deníky a lesní nápady jsme čerpali z lesní metodiky: „Proč do lesa“. Při našich lesních výpravách, žáci vytvářeli školní emblém ze dřeva a mechu, setkali se s lesními obyvateli, s brouky, ptáky. Učili se poznávat lesní byliny a rozeznávat druhy stromů a hlavně se naučili pohybovat v lesním terénu. Bohužel nás všechny postihla povinná koronovirová karanténa a museli jsme přejít na distanční výuku, kde žáci doma pokračovali ve vytváření Herbáře.

Vše jsme zdokumentovali, vypsali potřebný dotazník o lesních podzimních  výpravách a zaslali do Prahy. Po obdržení tolik cenného certifikátu, se všechny šesté třídy stávají „lesními třídami“ a získávají patronát nad kouskem lesa.

V letošním školním roce se zapojily i druhé třídy v rámci „Nových výukových metod“. Žáci si zavedli „Lesní ponožkové deníky, do kterých si malovali lesní zážitky. Našim cílem je postupně provést všechny třídy I. a II. stupně lesním projektem, což se nám zatím úspěšně daří!

Program Globe Ovoce a zelenina do škol Badatele.cz proskoly.cz Bez mámyinterreg