Přejít k hlavnímu obsahu

Škola on lineStrava czkontakt: 518 366 529
info@zsdubnany.cz

Základní škola Dubňany

Hodonínská 925, 696 03 Dubňany

Projekt DigiMe (2.9.2020)

Co je DigiMe? Je to zkratka projektu: Digitální & mediální kompetence pro žáky a učitele. Jedná se o spolupráci Interreg V-A Rakousko – Česká republika

Cíle projektu:

  • Posílení informatického myšlení a digitálních kompetencí žáků a učitelů ZŠ
  • Zatraktivnit IT a technické obory také pro děvčata
  • Podporovat inovativní myšlení, podnikatelské dovednosti a seberealizaci mezi žáky


Kromě řízení projektu a zajištění povinné propagace a publicity projektu jsou naplánovány následující aktivity:

Workshopy pro žáky

Žáci ZŠ budou zpracovávat projekty, které po ukončení prezentují na společných přehlídkách (regionálních i přeshraničních), budou se zapojovat do soutěží. 

Workshopy pro pedagogy

Pedagogové, vedení škol a se budou společně setkávat na vzdělávacích akcích. Management zapojených škol bude odborně veden a podporován v zavádění změny na podporu informatického myšlení a digitálních kompetencí u pedagogů v jejich škole

Tento projekt začíná běžet od nového školního roku (září 2020) a naše škola v něm získala technické vybavení pro nahrávací studio v ceně cca 100.tis.Kč.

Převzali jsme techniku, tuto se nám podařilo zprovoznit a děti se s ní postupně seznamují. Nejvíce využívaná je kamera. S jejím použitím, vznikl už i první krátký film. Děti si zkusily poprvé se postavit před kameru, nyní nás čeká rozbor toho co jsme natočili. Postupně vznikají další nové nápady jak kameru a techniku ve škole použít. Pomalu, ale jistě vzniká i rámcová představa o tom, jak by mohla vypadat videoprezentace naší školy.  Těší nás, že program děti zajímá a sami přicházejí s novými nápady co by chtěly dělat. 

logo
 

Program Globe Ovoce a zelenina do škol Badatele.cz proskoly.cz Bez mámyinterreg