Přejít k hlavnímu obsahu

Škola on lineStrava czkontakt: 518 366 529
info@zsdubnany.cz

Základní škola Dubňany

Hodonínská 925, 696 03 Dubňany

Oznámení pro rodiče a žáky s platností od 12.4.2021

Oznámení pro rodiče a žáky s platností od 12.4.2021

V souvislosti s usnesením Vlády ČR oznamuji změnu provozu školy.

Od 12.4.2021 začíná rotační výuka žáků 1. stupně základní školy,

 2. stupeň pokračuje v distanční (dálkové) výuce.  

Rotační výuka bude probíhat následovně:

  • V lichém týdnu (od 12.4.2021) budou mít prezenční výuku 1., 2. a 5. ročníky. Třetí a čtvrté třídy pokračují v distanční výuce.

Začátek vyučování:

- pondělí a čtvrtek: 5. AB – 7:40hod, 1. ABC – 8:00hod, 2. AB – 8:30hod. (Testování)

- úterý, středa a pátek je v 8:00.

  • V sudém týdnu (od 19.4.2021) budou mít prezenční výuku 3. a 4. ročníky. První, druhé a páté třídy budou mít distanční výuku.

Začátek vyučování:

- pondělí a čtvrtek: 4. ABC – 7:40hod, 3. ABC – 8:00hod. (Testování)

- úterý, středa a pátek je v 8:00.

Průběh testování si prohlédněte s dětmi:

(zdroj videa: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4)

Školní družina bude otevřena pro děti na prezenční výuce. (Ranní družina není.)

Školní jídelna bude v provozu pro děti na prezenční výuce, ostatní si mohou oběd odebrat do jídlonosičů.

 O případných změnách budete informováni prostřednictvím DM software a prostřednictvím webových stránek školy.

V Dubňanech 8.4.2021
Mgr. Pavel Prošvic – ředitel ZŠ

Program Globe Ovoce a zelenina do škol Badatele.cz proskoly.cz Bez mámyinterreg