Přejít k hlavnímu obsahu

Škola on lineStrava czkontakt: 518 366 529
info@zsdubnany.cz

Základní škola Dubňany

Hodonínská 925, 696 03 Dubňany

Kosmický zážitkový stan

Na výlet do vesmíru se vydali žáci 1. stupně v mikulášském týdnu. Ve škole nás navštívil zážitkový stan s kosmickým programem, kde žáci zhlédli film o vesmíru, který byl upraven pro jednotlivé věkové skupiny. Po zhlédnutí filmu si žáci vyzkoušeli aktivity simulující pohyb kosmických těles ve vesmíru. A na závěr si mohli vyzkoušet vesmírný kvíz.

Žáci pátých tříd na kosmický stan navázali v rámci přírodovědy učivem o vesmíru. Třída 5. B v rámci projektového dne vytvořila nástěnku s informacemi o vesmíru a odprezentovala všechny nabyté vědomosti svým mladším kamarádům ze třetích tříd.

Program Globe Ovoce a zelenina do škol Badatele.cz proskoly.cz Bez mámyinterreglesveskoledoucovani