Přejít k hlavnímu obsahu

Škola on lineStrava czkontakt: 518 366 529
info@zsdubnany.cz

Základní škola Dubňany

Hodonínská 925, 696 03 Dubňany

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Školní výuka začíná 1.9.2021 v 8.00 hodin. Žáky si před školou vyzvedává třídní učitel a odvádí je do tříd.  Žáci 1. tříd mohou jít do budovy v doprovodu rodičů.

Testování: Testování žáků proběhne 1. září (v prvních třídách 2. září), 6. září a 9. září 2021.  Testovat se nemusí žáci, kteří prodělali onemocnění covid-19 v posledních 180 dnech (musí doložit potvrzením lékaře, či laboratoře), jsou 14 dnů po prvním očkování nebo doloží výsledek negativního testu provedeného na odběrovém místě.

Ochrana dýchacích cest: Děti musí mít ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy – chodby, šatny,.. Ve třídě při výuce, při jídle a tělesné výchově, v družině nemusí mít děti ochranu dýchacích cest. Děti, které se netestovaly, musí mít ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole.  

Žákům, zaměstnancům či návštěvám bez platného testu nebude bez ochrany dýchacích cest povolen vstup do školy.

Mgr. Pavel Prošvic – ředitel školy

Program Globe Ovoce a zelenina do škol Badatele.cz proskoly.cz Bez mámyinterreglesveskole